Tag Archives: grinniken

Het moderne gezin, deel 2

Daar stonden ze, voor de volle kerkgemeente, op het Liturgisch centrum. Voor niet ingewijden: Dit is het verhoogde deel, vóór in de kerk, waar de dominee zijn preek houdt. Vader, moeder met baby op haar arm en hun vijfjarige zoontje. Het wachten was op hun spruit van drie, die nog bij de kinderopvang was.

Het duurde even en de dominee vroeg de organist om zo lang maar wat te spelen. Lastig, want dit was niet in de liturgie ingebouwd. Eindelijk was het gezin compleet en kon de doop beginnen. Nou ja, dat dachten wij maar ook dit nam de nodige tijd in beslag. De twee zoontjes werden wat vervelend, wilden niet bij hun vader blijven staan en besloten over het Liturgisch centrum heen en weer te gaan lopen. De dominee greep in stelde voor om even op de rand van het Liturgisch centrum te gaan zitten. Ieder aan een kant van de dominee leek de rust gekeerd en hij stelde voor om te gaan bidden. Daar moest eerst nog even over gepraat worden, want het span was niet van plan om zomaar mee te gaan werken.

De doop kon beginnen. De oudste van de twee jongetjes wist wat dopen was. “Dan wordt er water over de baby heen gegooid”, liet hij weten. Het doopvont vond hij lijken op een aquarium. Leuk gevonden en de dominee bevestigde dit, maar liet wel weten dat er geen visjes in rondzwommen. Tot zover wat het nog leuk en werd er hier en daar om gegrinnikt.

De jongetjes waren niet te houden. Renden heen en weer over het Liturgisch Centrum. Ze zagen hun vader en moeder op het beeldscherm. Dat was leuk. “Hé, mama!” En dat niet één keer, nee dit ging een poosje zo door. Uiteindelijk klommen ze over elkaar heen op de stoel die achter de preekstoel staat. Het hele doopgebeuren ging aan hen voorbij.

Greep er dan helemaal niemand in? De vader heeft een poging gedaan, maar de jongetjes wurmden zich los en holden weer vrolijk achter elkaar aan over het Liturgisch Centrum.

Na de doopplechtigheid, waarvan ik me af vraag wat er deze keer plechtig aan was, liep de oma van de jongetjes naar voren en plukte de jongste van het Liturgisch Centrum af. “Dat had ze eerder moeten doen”, hoorde ik hier en daar om me heen.

Het liefst was ik halverwege de doopplechtigheid opgestaan en weggelopen. De aanwezigheid van mijn twee stiefkinderen weerhield me hiervan. Achteraf denk ik dat ik mijn impuls gewoon had moeten volgen en vind ik het jammer dat ik, net als al die andere kerkgangers, met stomheid geslagen bleef zitten.

In het moderne gezin houd je je kind te vriend. Mogen ze alles doen wat ze willen en laat je het aan een ander over om daar paal en perk aan te stellen. Helaas lieten alle anderen, inclusief ik zelf, verstek gaan. Toch jammer………………………………………