Afschaffen rekentoets

rekenen

Gisteravond zat ik net even met een kop koffie, nadat ik een aantal bewoners naar bed had geholpen. De televisie stond op NPO 1 waar ik hoorde zeggen dat de rekentoets werd afgeschaft omdat leerlingen hier massaal voor zakken.

Vervolgens zag ik een jongen een rekensom maken. Hij boog zich over de opgave waarin stond: 14-5 =……………………… Als ik het goed heb gehoord was het een derdejaars VWO leerling. Hij dacht na en uiteindelijk schreef hij als uitkomst 19 op. Nou nou, dacht ik. Dit is geen kwestie van niet kunnen rekenen, dit is ook nog eens slecht leeswerk.

Daarna gaf een docente in het voortgezet onderwijs uitleg over de het berekenen van procenten. De klas moest uitrekenen hoeveel 83% van iets was. De uitleg was als volgt: 83% van iets is hetzelfde als 0,83 x dat iets. Maar dat leerde ik al op de lagere school!

Overigens bleek onze Staatssecretaris niet te kunnen hoofdrekenen. Iets waar onze Afghaanse bewoner van in de lach schoot, want het was een hele makkelijke som.

Het rekenonderwijs moet beter. Rekenen moet niet meer als apart vak in het voortgezet onderwijs het moet geïntegreerd worden in wiskunde. Maar als leerlingen op de basisschool niet meer goed leren rekenen, want daar begint die ellende, dan snappen ze van wiskunde naar mijn idee helemaal niets.

Is dit niet begonnen in 1968 met het invoeren van de Mammoetwet? Mijn lief ging voor de invoering van de mammoetwet naar het voortgezet onderwijs. Ik na de invoering en ik moet toegeven dat hij veel meer weet dan ik. Ja, ik weet wel dat ik voor verpleegkundige heb geleerd (op mijn 49e) en dat ik nu de Schumann akademie volg en daardoor over andere dingen veel weet. Maar als het over “algemene ontwikkeling” gaat weet hij gewoon meer dan ik. Ik mocht in de derde klas van de MAVO een vakkenpakket kiezen. Zes vakken waar je examen in moest doen. Op die leeftijd is dat een kwestie van laten vallen wat je niet boeit en waar je niet goed in bent.

Maar nu deze tijd, en ik weet niet precies waar dat begonnen is. Tegenwoordig moet voor de kinderen, pubers en jongeren alles leuk zijn, anders presteren ze niet. School moet dus leuk zijn, je moet daar vooral niet iets willen leren. En je moet er ook niet iets van iemand aan willen nemen.

Boos mag je ook niet meer worden op kinderen en pubers. Als ouders dan niet meer boos worden op hun kind omdat het iets doet wat ze niet aanstaat, dan mag een docent dat al helemaal niet. Die wordt dan gewoon geschorst.

Kinderen leren ook niet meer het incasseren van teleurstelling. “Nee” kennen ze niet en “Dat heb je niet (helemaal) goed gedaan” ook niet.

Oké, de rekentoets wordt afgeschaft, want er moet eerst goed rekenonderwijs komen.
Misschien moeten de scholen ook het lezen afschaffen, want dat kunnen veel kinderen ook niet meer. De verplichte boekenlijst moet dan misschien in “stripvorm” gelezen kunnen worden.

5 thoughts on “Afschaffen rekentoets

  1. Ik ben precies van de mammoetwet. In 1968 ging ik naar de middelbare school. De HBS werd afgeschaft en we kregen het VWO. Op de lagere school was rekenen echt dagelijkse kost. Taal en rekenen. Rekenen en taal. Wat geschiedenis en aardrijkskunde, Weer rekenen en taal. Op de middelbare school zes jaar algebra en meetkunde. Ik heb er flink wat van meegekregen dus. Ik heb het nooit erg gevonden dat daar zoveel aandacht aan besteed werd. Ik heb het vage vermoeden dat het er in de loop der jaren niet echt beter op is geworden. Maar misschien ben ik een ouwe zeur. Hoewel…. als ik je stukje zo lees.

    1. Ik heb meegemaakt dat mijn kinderen van basisschool naar voortgezet en beroeps onderwijs gingen. Dat was al een heel groot verschil vergeleken met mijn schoolperiode. Nu hoor ik hoe het bij mijn kleinkinderen op school toegaat. In groep 1 en 2 (kleuterklassen) al CITO toetsen, maar dat zegt niets over het niveau van het onderwijs. Het is gewoon bar slecht. En als ik naar de verhalen van onze stagiaires luister bedenk ik dat het maar goed is dat ze ons vak vooral in de praktijk leren. Want ook dat onderwijs is bedroevend. Verpleegkundigen in opleiding die zelf aan moeten geven waar ze iets over willen leren. Het moet niet zotter worden.

  2. Ik ben van voor de Mammoetwet en blij toe. Als ik nu de jeugd zie stuntelen bij de kassa’s en jouw verhaal lees Wilma, tenenkrommend. Rekenen en taal, hoe belangrijk, hoe vaak heb je het nodig, altijd.

    1. Zo is dat. Ik heb rekenen nog goed op de basisschool geleerd. Hoofdrekenen, tafels klassikaal opdreunen, lezen. Als je daar goed in was mocht je voorlezen aan de eerste klas. Lezen doe ik nog steeds graag en waar zie je dat uberhaupt nog?

      1. Tafels opdreunen, steeds weer, zo heb ik het ook (snel) geleerd. Taal sprak mij erg aan, die is ook vanzelf eigen geworden. Lezen is voeding voor mij…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s