Het antwoord van onze minister president Mark Rutte

Op 9 januari, dit jaar, schreef ik een brief aan onze minister president waarin ik mijn bezorgdheid uitte omtrent de bezuinigingen in de zorg.

Undercover

In één van de laatste alinea’s schreef ik het volgende:  Ik heb een voorstel. Laat één van uw medewerkers, die geen bekend gezicht is voor onze ouderen, een dagje mee komen werken. Laat hem of haar zich voordoen als stagiaire of leerling om op deze manier te ervaren hoe het er in de zorg aan toe gaat. Pas dan kunt u zich een ‘vage’ voorstelling maken van het hoe het moet zijn om in een verzorgingshuis te wonen en afhankelijk van verzorgend personeel te zijn die eigenlijk nergens meer tijd voor hebben.Als wij op deze manier moeten blijven werken kunnen wij niet meer garant staan voor kwaliteit van zorg. Een kreet die heel lang de boventoon heeft gevoerd.

Gemiste kans gemiste kans(2)

Gistermiddag lag het antwoord bij mij op de deurmat. Jammer genoeg ging de minister-president niet mijn voorstel in. Wat mij verder stoort aan het antwoord is dat hij zegt dat het hem spijt mijn zorg te lezen over de kwaliteit van de zorgverlening in het verpleeghuis waarin ik werk. Mijn brief ging niet specifiek over de kwaliteit in ons verzorgingshuis. Ja, verzorgingshuis, want ik werk al ruim twee jaar niet meer in een verpleeghuis. De situatie die ik schets is een landelijk probleem.

Begrip

Wat hij in onderstaande brief als antwoord schrijft is voor mij niet nieuw. Ook ik begrijp dat het met ons zorgstelsel, zoals het was, niet zo door kan blijven gaan. Daarmee is echter het gevoel niet weg dat dit voor niemand leuk is. Niet voor personeel in de zorg, maar zeker ook niet bewoners in verzorgings- en verpleeghuizen. Ik vraag me zelfs af of het een vooruitgang is dat ouderen, met professionele en mantelzorg, zelfstandig thuis blijven wonen. Vereenzaming ligt dan wel heel erg dicht op de loer.

En dan het antwoord van onze minister president, Mark Rutte

Minister-President, Minister v an Algemene ZakenR
etouradres Postbus 20001 2500 EA Den Haag
Datum 20 februari 2014 Onze referentie 3742464
Mevrouw W. Phillipson Buizerdstraat 24 8312 CA CREIL

Datum 20 februari 2014 Betreft Reactie op uw brief d.d 9 januari 2014

Geachte mevrouw Phillipson, Dank voor uw brief. Het spijt mij uw zorgen te lezen over de kwaliteit van de zorgverlening in het verpleeghuis waar u werkt. Allereerst wil ik mijn waardering uitspreken voor het belangrijke werk dat u doet. Het kabinet neemt ingrijpende maatregelen om de overheidsfinanciën weer op orde te krijgen. De kosten voor de zorg rijzen in dit kader de pan uit. In 2010 gaven we €60 miljard uit aan zorg. In 2015 is dat naar verwachting €75 miljard, Er moeten echt keuzes worden gemaakt. Die keuzes leiden in sommige gevallen tot onaangename gevolgen voor groepen burgers. Als het kabinet echter geen keuzes maakt zal de zorg onbetaalbaar worden en het huidige systeem onhoudbaar. Het risico bestaat dat uitgerekend de meest kwetsbare groepen daarvan in dat geval de dupe worden. Ten eerste wordt er mogelijk gemaakt dat meer mensen dan nu met ondersteuning en zorg thuis kunnen blijven wonen. Het kabinet heeft in de plannen voor langdurige zorg afgesproken dat er vanaf 2015 meer zorg op individuele maat geboden gaat worden (in plaats van standaard zorg) en wordt er gekeken met welke zorg iemand het best geholpen is. In de indicatiestelling wordt dan bepaald of er een recht op zorg is en hoe zwaar die moet zijn. En bepaalt de zorgverlener in overleg met de cliënt welke zorg het beste past. Meer nog dan nu zal er meer rekening worden gehouden met het leven dat mensen gewend waren en spelen we meer in op hun wensen. Sinds 2012 is daarnaast extra geld uitgetrokken voor de ouderenzorg. Dit extra geld is bedoeld om de kwaliteit van de langdurige zorg te bevorderen door extra medewerkers op te leiden, aan te nemen en huidige medewerkers op te leiden tot een hoger kwalificatieniveau. Er wordt jaarlijks € 356 miljoen geinvesteerd voor extra personeel in de ouderenzorg. Verder moet personeel in de verpleging en verzorging minder tijd kwijt zijn aan papierwerk. Dan blijft er meer tijd over voor de zorg. Het kabinet probeert dit op verschillende manieren te bereiken. Er loopt nu een proef met’regelarme’zorginstellingen. Als blijkt dat goede zorg ook zonder bepaalde regels kan, schaft de overheid die regels voor de hele zorgsector af, Zorginstellingen zijn daarbij zelf verantwoordelijk voor de hoeveelheid personeel ze aannemen en hoe ze omgaan met dat personeel. Iedere instelling krijgt een bepaalde hoeveelheid geld. Daarover kunnen ze zelf beslissen hoe ze dat gebruiken. We zien dan ook verschlllen tussen zorginstellingen. Nogmaals hartelijk dank voor uw brief. Graag wens ik u het allerbeste toe.

Met vriendelijke groeten DE MINISTER-PRESIDENT,

Minister van algemene zaken

Mark Rutte

Logisch toch?  ouderenzorg

Hoe gaan we dit met z’n allen realiseren zonder dat er ontslagen gaan vallen. Het is makkelijk gezegd dat iedere zorginstellingen zelf mag beslissen hoeveel personeel ze aannemen en hoe ze omgaan met hun personeel, maar diezelfde zorginstellingen moeten het met vele miljoenen euro’s minder doen dit jaar en volgend jaar wordt dat nog minder. Voorlopig lees ik niet anders dan dat er afdelingen sluiten en er landelijk 55.000 man personeel uit moet. Heel logische beslissingen als de vergrijzing toeneemt. Het blijft jammer dat er niemand uit Den Haag bereid is om een dagje, of beter nog, een weekje mee te werken in de zorg.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s